0
คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฉบับง่ายที่สุด
ศึกษาหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ฟื้นฟูตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี
ผู้เขียน Jack & Susan Tom
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฉบับง่ายที่สุด" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย มีการนำเสนอหลังไวยากรณ์พื้นฐาน โดยก่อนเข้าสู่เรื่องของไวยากรณ์ จะเริ่มต้นด้วยคำศัพท์แล้วต่อด้วยบทสนทนาเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับคำศัพท์ รู้จักการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมนำไปฝึกพูดไปกับบทสนทนาที่นำเสนอเอาไว้ ที่สำคัญยังจะได้เรียนรู้เรื่องของไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอีกด้วย

สารบัญ

Unit 1 การแนะนำ Introduce
Unit 2 การใช้คำนำหน้า A, An และ The
Unit 3 คำบุพบท Preposition
Unit 4 การใช้ Must, Needn't และ Can
Unit 5 การใช้ Can, Must, Will และ Be fond of
Unit 6 การใช้ Needn't, Didn't need to, Didn't have to, Won't you? และ Will you?
Unit 7 การใช้ Can และ Let's
Unit 8 การใช้ Question and Negative Sentences with Verb to be
Unit 9 การใช้ Question and Negative Sentences with Verb to do
Unit 10 การใช้ Don't...? และ Do...?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413442 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 180 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน