0
คู่มือพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย วิชาความรอบรู้และกฎหมายเบื้องต้น ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?234.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาความรอบรู้และกฎหมายเบื้องต้น ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ การบริหารงาน
- พระราชบัญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2540
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด
- การบริหารแผนและโครงการ
- การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ
- การกำหนดนโยบาย การจัดสินใจของผู้บริหาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469770 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน