0
คู่มือพลังงานทางเลือก ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
นวัตกรรมโซลาร์เซลล์แบบประยุกต์ ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แรงดันสูง การออกแบบและวางแผนระบบโซลาร์เซลล์ โซลาร์เซลล์ตันทุนต่ำใช้สูบน้ำทางการเกษตร
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือพลังงานทางเลือก "ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ การคำนวณ การออกแบบ และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมไปถึงแนวทางต่างๆ ในการใช้โซลาร์เซลล์เชิงประยุกต์ เพื่อลดต้นทุนของระบบแลพเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เหมาะสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจและต้องการหาความรู้และวิธีในการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในครัวเรือน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้น ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
- การออกแบบและวางแผนระบบโซลาร์ ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือน
- ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์ จากประสบการณ์จริงในประเทศไทย
- โซลาร์เซลล์
- การใช้โซลาร์เซลล์ต้นทุนต่ำในการสูบน้ำทางการเกษตร
- นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบประยุกต์
- นวัตกรรมผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แรงดันสูง
- ระบบโซลาร์แรงดันไฟฟ้าสูง
- ผลิตไฟฟ้าใช้ในสำนักงานด้วยโซลาร์เซลล์แรงดันสูงต่อพ่วงกับสายส่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169116097 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน