0
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์ (PDF)
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ รองรับการพัฒนาทั้ง Tablet, Mobile และ Smart Watch เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนา Android Apps
หนังสือ332.50 บาท
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน Android Studio ไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ ทั้งการเขียนโค้ดใช้งานกล้อง ฐานข้อมูล หรือแม้กระทั้งแผนที่ พร้อมอธิบายขั้นตอนการลงขายแอพใน Play Store เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้ประกอบการเรียน หรือการฝึกพัฒนาแอพฯ ด้วยตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์อาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Android Apps ในยุคใหม่
บทที่ 2 พื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio
บทที่ 3 การใช้งาน Android Studio
บทที่ 4 การสร้างส่วนแสดงผลด้วย Android Design Support
บทที่ 5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการผูกติดข้อมูล (Data Binding)
บทที่ 6 การสร้างส่วนแสดงผลแบบ CardView และ RecyclerView
บทที่ 7 การสร้างแถมนำทาง (Navigation)
บทที่ 8 ทำงานกับส่วนแสดงผลหลายหน้าจอด้วย Fragment
บทที่ 9 ตัวอย่างการพัฒนาแอพพลิเคชัน (แอพฯ Call Center)
บทที่ 10 พื้นฐานการตกแต่ง Widgets
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161003281 (PDF) 400 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน