0
คู่มือพิชิต ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับสานฝัน
สรุปเข้มทุกเนื้อหา เข้าใจง่าย เสริมเทคนิคพิชิตข้อสอบฉับไว อัปเดตข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลย
หนังสือ560.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือพิชิต ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับสานฝัน" เล่มนี้ ได้สรุปเข้มทุกเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบและแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
บทที่ 2 การคิดวิเคราะเชิงนามธรรม
บทที่ 3 วิชาภาษาไทย
บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165980319 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 21 มม.
น้ำหนัก: 1130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน