0
คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home School
นำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนบ้าน โดยเน้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งสาระสำคัญของคู่มือเล่มนี้เป็น 5 ตอนด้วยกัน
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนบ้าน โดยเน้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กให้ถึงพร้อมตามวัย โดยจะให้ตัวอย่างการออกแบบจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องจัดทำ ร่วมกับการบูรณาการการเรียนรู้ในกิจกรรมประจำวัน จากตัวอย่างที่ให้นี้ ผู้ปกครองสามารถนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ อย่างที่ต้องการได้ ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีความรัก ความอบอุ่น และผ่อนคลายด้วย เพื่อให้ "โรงเรียนบ้าน" เป็นโรงเรียนที่งดงามน่าเรียนและเด็กสนุกที่จะเรียน การจัดการเรียนรู้ที่พ่อแม่จัดกระทำขึ้นก็จะประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริง คือ "เด็กเก่ง ดี และมีความสุขกับการเรียน"    

สารบัญ

ตอนที่ 1 รู้จักการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 2 การจัดศึกษาปฐมวัยที่บ้าน
ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การเตรียมเด็กเข้า ป.1

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165783231 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 180 x 253 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน