0
คู่มือพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกวัยอนุบาล
การวางรากฐานในช่วงวัย 3-6 ขวบที่ดี มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กในขวบต่อ ๆ ไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วัยอนุบาล นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จดจำ ช่างสังเกต ช่างซักถาม หากพ่อแม่มีความเข้าใจในพัฒนาการของลูก ก็จะสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกได้อย่างมีคุณภาพ หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา และจริยธรรม ให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีความสุข สุขภาพดี เจริญด้วยปัญญา ตลอดจนมีความเก่ง และความกล้าตามวัยที่ดี!   

สารบัญ

- วัยอนุบาล
- หลักการเลี้ยงลูกวัยอนุบาล
- ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย
- อารมณ์ลูก
- ปลูกปัญญา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164410824 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 143 x 205 x 17 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน