0
คู่มือพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกวัยอนุบาล
การวางรากฐาน 3-6 ขวบ ที่ดี มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กในขวบต่อๆ ไป
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะให้แนวคิดและหลักการที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงลูกได้จริงแบบสบายๆ สาระของเนื้อหาในเล่มเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ซึ่งหมายถึงพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา และจริยธรรมที่นำไปสู่การเจริญวัยของเด็ก โดยจะมีทั้งความสุข สุขภาพดี รู้จักสังคม และเจริญด้วยปัญญา ตลอดจนมีความเก่ง ความกล้าคามวัยที่ดี

สารบัญ

วัยอนุบาล
- ลักษณะของเด็กวัยอนุบาล
- เตรียมลูกเข้าวัยอนุบาล
- เลี้ยงลูกวัยทารก
ฯลฯ

หลักการเลี้ยงลูกวัยอนุบาล
- เด็กวัยอนุบาลต้องการอะไร
- หลักพื้นฐานในการเลี้ยงลูก
- ลักษณะเด็กวัยอนุบาลที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย
- การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
- สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้
- ผลที่ได้จากการพัฒนาที่ถูกต้อง
ฯลฯ

อารมณ์ลูก
- พัฒนาการทางอารมณ์
- พื้นฐานทางอารมณ์
- ปัญหาเด็กที่สัมพันธ์กับอารมณ์
ฯลฯ

ปลูกปัญญา
- การพัฒนาปัญญาเด็กเริ่มต้นที่ภาษา
- การสอนพูด
- การสอนอ่าน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167364094 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บีบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน