0
คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม (ปกแข็ง)
อ่านเพิ่มเติมให้คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ชัดแจ้งยิ่งขึ้น จัดวรรคตอนใหม่ ให้อ่านง่ายขึ้น โดย "เช่นนั้นเอง"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์" และ "คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม" หนังสือสำคัญอันชาวโลกจักต้องมีไว้ศึกษาคู่กัน เล่มแรก "คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์" บรรยายเมื่อ พ.ศ.2499 ตามคำอาราธนาของ "ฯพฯ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์" ผู้มีแนวคิดให้มีการบรรยายธรรม โดยท่านพุทธทาสภิกขุในกรุงเทพมหานครหลายครั้ง ครั้งนี้ (พ.ศ.2499) เป็นที่มาของหนังสือที่ใครก็ตาม อาชีพใดก็ตามอ่านแล้วเกิดประโยชน์ เป็นเล่มที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงเป็นอันมาก

    เล่มที่สอง "คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม" บรรยายเมื่อ พ.ศ.2500 เป็นเล่มที่มีการค้นพบตามคำบรรยายท้ายเล่ม ว่าเป็นเล่มประกอบเพิ่มเติมให้คำบรรยายในคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ชัดแจ้งยิ่งขึ้น คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม มีการทำเชิงอรรถเชื่อมโยงกับคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ทำให้สะดวกแก่การค้นหา คู่มือมนุษย์เล่มแรกทำให้ได้รับประโยชน์มากแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ แต่ถ้าจะให้ครอบคลุมตามเจตนาขององค์บรรยาย ต้องเพิ่มเติมบรรสานสอดคล้องด้วยเล่มที่สอง

    ดังนั้น ธรรมบรรยาย 2 ชุดนี้จึงเป็นเสมือน "คู่มือมนุษย์" ในการเดินออกจากโลกียภูมิ ไปสู่โลกุตตรภูมิ อันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในชีวิตนี้ จึงจะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง

สารบัญ

ครั้งที่ 1 ความต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา
ครั้งที่ 2 หลักปฏิบัติศาสนา และศีลธรรม
ครั้งที่ 3 การถึงพระรัตนตรัย
ครั้งที่ 4 กรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ 5 วัฏฏสงสาร และ กิเลส
ครั้งที่ 6 การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่
ครั้งที่ 7 การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่ (ต่อ)
ครั้งที่ 8 วัตถุนิยม กับ พุทธศาสนา
ครั้งที่ 9 โลกธรรม กับ คนเรา
ครั้งที่ 10 นิพพาน ที่สุดของโลก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744097422 (ปกแข็ง) 456 หน้า
ขนาด: 155 x 217 x 30 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน