0
คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ
คู่มือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ" เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักสำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งแต่ต้นจนบรรลุผลสุดท้ายถึงนิพพาน ทำให้เข้าใจถึงหลักที่แท้จริงโดยทางลัดและง่าย เหมาะสำหรับนำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ เป็นประจำ ใช้เป็นคู่มือแก้ทุกข์ประจำวันได้เป็นอย่างดี แนะนำให้รู้จักและเปิดประตูสู่คู่มือมนุษย์เล่มใหญ่ (ฉบับสมบูรณ์) โดยง่าย

สารบัญ

- ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
- พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
- ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
- อำนาจของความยึดถือ (อุปาทาน)
- ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
- คนเรายึดถืออะไร (เบญจขันธ์)
- การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
- การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
- ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
- สรุปความ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161400439 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 9 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน