0
คู่มือมนุษย์ (เล่มเล็ก) (ปกแข็ง)
หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือมนุษย์ (เล่มเล็ก)" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่าง ๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง นับเป็นหนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา

สารบัญ

1. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหม
2. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
3. ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง
4. อำนาจของความยึดติด
5. ขั้นของการปฏิบัติศาสนา
6. คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
7. การทำให้รู้แจ้ง ตามวิธีธรรมชาติ
8. การทำให้รู้แจ้ง ตามหลักวิชา
9. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

- สรุปความ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747586336 (ปกแข็ง) 164 หน้า
ขนาด: 110 x 153 x 12 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน