0
คู่มือมนุษย์
หนังสือที่ดีที่สุดของท่านพุทธทาสที่ชาวพุทธต้องอ่าน
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่าง ๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญ

1. ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร)
2. ไตรลักษณ์ (ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง)
3. อุปทานสี่ (อำนาจของความยึดติด)
4. ไตรสิกขา (ขั้นของการปฏิบัติศาสนา)
5. เบญจขันธ์ (คนเราติอะไร)
6. สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ)
7. สมาธิแลวิปัสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค (การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา)
8. อริยบุคคลกับการละกิเลส (ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก)
9. พุทธศาสนากับคนทั่วไป (พุทธศาสนาสอนศิลปะการเป็นคน)
10. ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา (สรุปกถาธรรมบรรยาย)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782135 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน