0
คู่มือมนุษย์
หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา
หนังสือ28.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการบอกถึงเคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์ มีแต่ความสุขทางใจด้วยหลักธรรมคำสอนตามหลักพุทธศาสนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อชีวิตของคุณผู้อ่าน

สารบัญ

1. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหม
2. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
3. ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
4. อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
5. ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
6. คนเราติดอะไร (เบญจมขันธ์)
7. การทำให้รู้แจ้ง ตามวิธีธรรมชาติ
8. การทำให้รู้แจ้ง ตามหลักวิชา
9. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
สรุปความ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744970015 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 128 x 184 x 8 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน