0
คู่มือมือเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ภาค ข. ใหม่ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ภาค ข. ใหม่ล่าสุด โดยมีหลักสูตรการสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการการศึกษา และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของครูผู้ช่วย
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติครูผู้ดูแลเด็ก
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- การวิจัยทางการศึกษา
- สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168987 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน