0
คู่มือยางพารา : Para Rubber Handbook
หนังสือ266.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกยางพาราโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สายพันธุ์ การเพาะปลูก ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปและการประเมินเศรษฐกิจสำหรับการประกอบการสวนปลูกยางพาราและการแปรรูปยางพารา   นอกจากนี้ยังมีกฎ   ระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานสินค้านำเข้า   เพื่อจะได้ผลิตตามที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการ โดยในเล่มได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
- ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพารา
- พันธุ์ยางพารา
- การขยายพันธุ์
- การปลูกยางพารา
- การปลูกซ่อม
- การปลูกพืชร่วมและพืชแซมยาง
- การสร้างทรงพุ่มต้นยาง

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749271343 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน