0
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์เคมี ม.4 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ความปลอดภัยและทักษะในปฎิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท ล่าสุดเพิ่ม แนวข้อสอบ A-Level พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาเคมี เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยเรื่องความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ และพันธะเคมี พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด พิเศษ! เพิ่มแนวข้อสอบ A-Level พร้อมเฉลย สามารถใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติิการเคมี
- อุปกรรณ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการเคมี
- การวัดปริมาตร
- อุปกรณ์วัดมวล
ฯลฯ

บทที่ 2 อะตอมแลสมบัติของธาตุ
- แบบจำลองอะตอม
- ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่หลัก
- สมบัติของธาตุตามหมู่
ฯลฯ

บทที่ 3 พันธะเคมี
- พันธะเคมี
- พันธะโคเวเลนต์
- พันธะโลหะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162019104 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน