0
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.4 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ความปลอดภัย และทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2520-ปัจจุบัน ครบทุกบท พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปเนื้อหา "คู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.4 เล่ม 1" ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อตอมและสมบัติของธาตุ และพันธะเคมี   อย่างละเอียด สรุปใจความสำคัญ ประเด็นต่างๆที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ แยกตามเรื่องอ่านเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ พร้อมเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
- อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
- การวัดปริมาณสาร
- เลขนัยสำคัญ
ฯลฯ

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
- แบบจำลองอะตอม
- ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่หลัก
- สมบัติของธาตุตามหมู่
ฯลฯ

บทที่ 3 พันธะเคมี
- พันธะไอออนิก
- พันธะโคเวเลนต์
- พันธะโลหะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018060 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน