0
ลด 10%
คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หนังสือ70.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เ่ล่ม 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต
- อาหารและสารอาหาร
- ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย
- ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร
ฯลฯ

บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบหายใจ
ฯลฯ

บทที่ 3 แสง
- นัยน์ตากับการมองเห็น
- การสะท้องของแสงและภาพที่เกิดจากการสะท้อน
- การหักเหของแสงและการใช้ระโยชน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371028 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน