0
ลด 20%
คู่มือวิศวกรรมฐานราก (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง
หนังสือ559.20 บาท
e-books(PDF) ?597.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือวิศวกรรมฐานราก" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้แทนตำราต่างประเทศได้โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากวิศวกร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและในแถบ AEC การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย

    โดยหลัก ๆ แล้วผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาเรื่อาเรื่องการทดสอบ CPT การวิเคราะห์การไหลแบบ 2 มิติด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง (FDM) การวิเคราะห์เสาเข็มรับแรงด้านข้างด้วย FDM การสร้างเส้นโค้ง p-y และการหาสติฟเนสสปริงของเสาเข็มรับแรงด้านข้าง การทดสอบเสาเข็มด้วย O-cell หลักการของฐานรากพรมบนเสาเข็ม (Piled Raft) การขุดดินด้วยกำแพงสติฟเนสสูง การขุดดินด้วย Floating System การอัดตัวคายน้ำด้วยสุญญากาศ (Vacuum Consolidation) การดันท่อ (Pipe Jacking) การพิจารณาสติฟเนสของอาคารในการประเมินความเสียหายจากการทรุดตัวของดิน การหาพารามิเตอร์ของแบบจำลอง Mohr-Coulomb และแบบจำลอง Hardening Soil และตัวอย่างการวิเคราะห์โดยวิธีไฟในต์เอลิเมนต์ (FEM) ด้วยโปรแกรม PLAXIS 2D สำหรับปัญหาการอัดตัวคายน้ำการไหลของน้ำในดิน Kern Boundary การกระจายหน่วยแรงลงไปในดิน การขุดดินลึกด้วยค้ำยันหลายระดับเสถียรภาพของลาดดิน และการวิเคราะห์แรงในดาดอุโมงค์

   หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง หรือนำไปใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวสอบเป็นภาคีวิศวกรโยธาหรือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา รวมถึงผู้ที่ต้องการยกระดับวิชาชีพของตนเองสู่สากลด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน
บทที่ 2 การสำรวจชั้นดินภาคสนาม
บทที่ 3 น้ำใต้ดิน
บทที่ 4 ฐานรากตื้น
บทที่ 5 ฐานรากยึด ฐานรากร่วม และฐานรากพรม
บทที่ 6 ฐานรากเสาเข็ม
บทที่ 7 ความดันด้านข้างของดินและกำแพงกันดิน
บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด
บทที่ 9 งานขุดดินใช้ค้ำยันหลายระดับ
บทที่ 10 เสถียรภาพของลาดดิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160840052 (ปกอ่อน) 874 หน้า
ขนาด: 180 x 255 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน