0
คู่มือวิศวกร : Engineer Handbook
สำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติงานในฐานะวิศวกร นักศึกษา และวิศวกรให้รู้จักงานของตนเอง รวมถึงพัฒนาการของวิชาชีพวิศวกร ลักษณะบริการด้านวิศวกรรม สาขางานด้านวิศวกรรม วิชาที่ต้องศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือวิศวกร" เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบวิชาชีพวิศวกร นักศึกษา ได้เข้าใจลักษณะงาน การเรียนและวิชาที่จำเป็นต้องเรียน เพื่อให้สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ (กว) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่ทำให้บุคลากรสาขาวิศวกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม ให้มีความรู้และเข้าใจวิชาชีพวิศวกร และสามารถเลือกสาขาวิศวรกรรมที่ตนเองชอบได้

สารบัญ

บทที่ 1 พัฒนาการของวิชาชีพวิศวกร
บทที่ 2 ลักษณะบริการด้านวิศวกรรม
บทที่ 3 สาขางานด้านวิศวกรรม
บทที่ 4 วิชาที่ต้องศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
บทที่ 5 การกำหนดขอบเขตงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
บทที่ 6 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
บทที่ 7 ภาวะผู้นำและแนวทางปฏิบัติที่ดีของวิศวกร
บทที่ 8 หลักธรรมวิชาชีพวิศวกรเพื่อการบริหาร
บทที่ 9 รายได้ และอัตราค่าจ้างวิศวกร
บทที่ 10 ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทที่ 11 แนวโน้มด้านวิศวกรรมในยุคโลกาภิวัตต์
บทที่ 12 พระราชานักประดิษฐ์กับงานวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169122968 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน