0
คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้จริง มีกรณีศึกษา สอนใช้งาน Minitab จากตัวอย่างจริงในการทำงาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
หนังสือ346.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานด้านสถิติ หรือเคยศึกษาด้านสถิติจะทราบว่า Minitab เป็นโปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่มีหน้าตาเรียบง่าย แต่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วนเช่นเดียวกับโปรแกรมด้านสถิติอื่น ๆ หนังสือ "คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ" เล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานจริง รวมทั้งประสบการณ์ด้านสถิติและการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Six Sigma เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านสถิติ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ด้านสถิติไปใช้งานจริงได้อย่างมืออาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติเบื้องต้น
บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก
บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการวัด
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
บทที่ 7 แผนภูมิควบคุม
บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162007699 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 168 x 229 x 28 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน