0
ลด 15%
คู่มือวีไอ : VI Guidebook
บูรณาการความรู้สำหรับนักลงทุนหุ้นคุณค่า
หนังสือ165.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือวีไอ : VI Guidebook" เล่มนี้ บอกเล่าถึงวิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่มีผู้นำมาใช้และประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะบอกเล่าอย่างเป็นแบบแผนขั้นตอน มีแผนภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินมูลค่าหุ้น การบริหารพอร์ตโฟลิโอ จิตวิทยาการลงทุนและกฎหมายว่าวด้วยบริษัทมหาชน เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีไว้ในครอบครองสำหรับนักลงทุนสายวีไอทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นศึกษา ผู้ที่ลงทุนมาแล้วระยะหนึ่ง หรือผู้ที่ลงทุนนานมาแล้วก็ตาม

สารบัญ

ภาค 1 ภาพรวม
- บทที่ 1 จากภาพใหญ่ สู่การลงทุนเน้นคุณค่า

ภาค 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน
- บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
- บทที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- บทที่ 4 การประเมินมูลค่ากิจการ
- บทที่ 5 ความเสี่ยง

ภาค 3 ภาคปฏิบัติ
- บทที่ 6 การเลือกหุ้น
- บทที่ 7 จังหวะและกลยุทธ์ในการซื้อขาย
- บทที่ 8 การบริหารพอร์ตโฟลิโอ
- บทที่ 9 วินัยและจิตวิทยาการลงทุน
- บทที่ 10 ขั้นตอนการปฏิบัติ
- บทที่ 11 สไตล์การลงทุน

คำนิยม
หนังสือ "คู่มือวีไอ : VI Guidebook" ของ "นพ.วิเชียร ฐิติโชติรัตนา" จะบอกเล่าถึงวิธีการลงทุนหุ้นเน้นคุณค่า ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่มีผู้นำมาใช้และประสบความสำเร็จมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะบอกเล่าอย่างเป็นแบบแผน ขั้นตอน มีแผนภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงอนุรักษ์ บุญแสวง- อดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
นพ.วิเชียร ฐิติโชติรัตนา พยายามรวบรวมหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ได้ผลจริง มาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนการลงมือทำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีไว้ในครอบครองสำหรับนักลงทุนสายวีไอทุกคน ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา ผู้ที่ลงทุนมาแล้วระยะหนึ่ง หรือแม้แต่ผู้ที่ลงทุนนานมาแล้วก็ตามทิวา ชินธาดาพงศ์- นักลงทุนเน้นคุณค่า และวิทยากรด้านการลงทุน
เนื้อหาในเล่มนี้ กลั่นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่เป็นนักลงทุนแนว VI ฝีมือระดับต้นๆ ท่านหนึ่งในวงการ จึงทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย เหมือนค่อยๆ ต่อจิกซอว์ทีละตัว แล้วนำมาประกอบกัน ทำให้ท่าได้เห็นภาพใหญ่ของการลงทุนที่สวยงาม และยังเป็นอาวุธที่นำไปใช้ได้จริงในโลกการลงทุนMr.LikeStock- นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้เขียนหนังสือขายดี "กุญแจอ่านงบการเงิน"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167878102 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิง มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน