0
คู่มือศึกษาพุทธศาสนา โดย บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ (ปกแข็ง)
เทียบคำไทย บาลี อังกฤษ อย่างง่าย, ประโยคต่อประโยค วรรคต่อวรรค, สะดวกต่อผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาบาลี, ฝึกภาษาอังกฤษจากการเทียบคำบาลีหรือไทยในบทสวดสั้น ๆ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือศึกษาพุทธศาสนา โดย บทสวดมนต์แปล บาลี-ไทย-อังกฤษ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ เป็นคู่มือชาวพุทธเถรวาท เนื้อหาว่าด้วยบทสวดมนต์ที่เทียบคำไทย บาลี อังกฤษ อย่างง่าย แปลประโยคต่อประโยค วรรคต่อวรรค ตามความเหมาะสมของเนื้อหา จึงสะดวกสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาบาลี ทั้งยังมีภาษาอังกฤษไว้ให้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษา หรือกระทั่งผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และผู้สนใจธรรมทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือหาความรู้ด้านพุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่วัคไทยในต่างประเทศ หรือกลุ่มชาวพุทธไทยที่มีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ หรือชาวต่างประเทศที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาแนวเถรวาทของไทยอีกด้วย

สารบัญ

ภาค 1 คำทำวัตรเช้า และ เย็น
ภาค 2 บทสวดพิเศษบางบทเพื่อการศึกษาและปฏิบัติ
ภาค 3 อนุโมทนาวิธี
ภาค 4 พระอภิธรรม 7 บท และบทสวดที่เกี่ยวข้อง
ภาค 5 บทสวดแผ่ส่วนบุญ - กรวดน้ำ
ภาค 6 รูปแบบคำกล่าวในพิธีต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310692 (ปกแข็ง) 218 หน้า
ขนาด: 149 x 214 x 18 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน