0
คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรการโอนอสังหาริมทรัพย์ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีป้าย ร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 7 ภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 8 อากรแสตมป์
บทที่ 9 ภาษีศุลกากร
บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต
บทที่ 11 ภาษีป้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787377 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน