0
คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
รวบรวมบทสนทนาที่สำคัญสร้างความก้าวหน้าทางความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส สามารถสนทนา สื่อความหมาย สร้างสัมพันธ์ได้อย่างกระชับ รวดเร็ว ฉับไว เข้าใจง่าย จำง่ายใช้ได้จริง ถูกต้องตามหลักภาษาฝรั่งเศส
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นที่นิยม และเป็นที่สนใจมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา นั่นก็เพราะ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย เลือกที่จะเรียนสายศิลป์ กันมากขึ้น ในส่วนของวิชาชีพ อาชีพมักคุเทศน์ ไกด์ ที่รับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ก็เป็นอาชีพ และวิชาชีพที่มีมากขึ้น ตามกระแสนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทุกปี เมื่อเป็นเช่นนี้ การเรียน และทำความเข้าใจในภาษาฝรั่งเศส จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของ การปูพื้นฐานความรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้งานในการเรียน อ่านเสริม ทบทวนตำรา รวมถึงงานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส หรือทำธุรกิจกับชาวฝรั่งเศส สามารถสนทนา สื่อความหมาย สร้างสัมพันธ์ได้อย่างกระชับ รวดเร็ว ฉับไว เข้าใจง่าย จำง่าย ใช้ได้จริง ถูกต้องตามหลักภาษาฝรั่งเศส จะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และระบบการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
บทที่ 2 การทักทาย
บทที่ 3 ตัวเลขภาษาฝรั่งเศส
บทที่ 4 ครอบครัวและเครือญาติ
บทที่ 5 สภาพอากาศและอุณหภูมิ
บทที่ 6 อาหารการกิน
บทที่ 7 เครื่องแต่งกาย
บทที่ 8 การซื้อของ
บทที่ 9 การถามทิศทางและการเดินทาง
บทที่ 10 โรงแรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369506 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน