0
คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Attiude Test) วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ทุกตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา อธิบายแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
- โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยคำอธิบาย
- โจทย์อุปมาอุปมัย
- เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
- เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงกันข้าม
- เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
- แนวข้อสอบการอ่านคำ
- แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162466700 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 18 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน