0
คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช. ปวส.
ประกอบด้วย วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?234.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช. ปวส. ทั้งการวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญาและการวัดคุณลักษณะนิสัย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
- เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
- เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข
- เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก
- เจาะข้อสอบ แบบไม้เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
- เจาะข้อสอบ การอ่านคำ
- เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
- เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ
- เจาะข้อสอบ การใช้คำกลุ่มคำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469701 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน