0
คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สอบทุกตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ใช้สอบทุกตำแหน่ง
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สอบทุกตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี เนื้อหาภายในเล่มประกอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความถนัดเชาวน์ปัญญา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ.และแผนแม่บทฯ
- ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- สมรรถะตามค่านิยม กฟภ. (PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E
- ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์
- เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634916 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน