0
คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (PDF)
ประกอบด้วย ความสามาถทั่วไป ความสามารถด้านตัเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?230.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบรูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความสามารถด้านภาษาไทย
- การสะกดคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
- การอ่านคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
- การฝช้สำนวนและความหมายของคำ พร้อมเจาะข้อสอบ
ฯลฯ

ความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและด้านเหตุผล
- คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลข
- ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบับติของวิชาชีพครู
- ความรูัเกี่ยวกับความเป็นครู
- แนวข้อสอบความเป็นครู
- จรรยาบรรวิชาชีพครู
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300004700 (PDF) 380 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน