0
คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
- สถานการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทย
- แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
- จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
- หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164635036 (ปกอ่อน) 786 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน