0
คู่มือสอบชั้น ป.6 และสอบเข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ทั่วประเทศ ใช้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบประจำภาคเรียน สอบ O-NET และสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ร.ร. รัฐบาล และ ร.ร. สาธิตฯ ทั่วประเทศ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือสอบชั้น ป.6 และสอบเข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมสรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญของหลักสูตรชั้น ป.6 ไว้อย่างละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทั่วประเทศใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง ใช้เตรียมสอบประจำภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ร.ร.รัฐบาล และ ร.ร.สาธิตฯ ทั่วประเทศ โดยได้สรุปเนื้อหาทุกกลุ่มสาระที่สำคัญไว้อย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาในทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ พร้อมเฉลยไว้ให้นักเรียนสามารถตรวจทานความถูกต้องด้วย

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียน
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162581038 (ปกอ่อน) 672 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 30 มม.
น้ำหนัก: 985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน