0
คู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่
ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบตรงทุกมหาวิทยาลัย และผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการเรียนด้านรัฐศาสตร์ หนังสือขายดีที่ผู้จะสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ต้องมี
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ารูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นมี อยู่มากมายหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบในการสอบแทบจะทุกปีและในแต่ละครั้งก็เปลี่ยน แปลงอย่างกะทันหันนั้น ซึ่งทำให้การเตรียมตัวสอบของน้องๆ เป็นปัญหามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นรูปแบบการสอบอย่างหนึ่งที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ นั้นก็คือ    "การสอบตรง" ซึ่งหนังสือ "คู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่" เล่มนี้ จะช่วยเตรียมตัวน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การเตรียมตัว การค้นหาตนเอง และเนื้อหาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบตรงในคณะรัฐศาสตร์ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เพราะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว จึงมีระบบการสอบคัดเลือกค่อนข้างแน่นอน แต่ทั้งนี้ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้กับการสอบตรงในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การเตรียมตัวสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์
บทที่ 2 สาขาวิชาทั่วไปวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของการเมืองการปกครอง
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
บทที่ 6 การเมืองการปกครองของประเทศไทย
บทที่ 7 ตัวอย่างข้อสอบ (สอบตรง) คณะรัฐศาสตร์
บทที่ 8 บทความพิเศษเพื่อการเตรียมสอบโดยครูพี่ทาม์ย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990109290 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ท็อปปิค อะคาเดมี่, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน