0
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน (บุคคลภายนอก)
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ304.00 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน (บุคคลภายนอก) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure
- แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation
- แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637108 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 20 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน