0
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ทส.72)
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ทส.72) ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
- การออกแบบระบบไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า
- ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637061 (ปกอ่อน) 310 หน้า
ขนาด: 204 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน