0
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล (ทส.71)
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบชั้นสัญญาบัตร รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล (ทส.71) ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้วคามสามารถทั่วไป
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์
- ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
- การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสารสนเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637085 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 19 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน