0
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์ (พฐ.2) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์ (พฐ.2) จำนวน 65 ข้อ, ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ, ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จำนวน 15 ข้อ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์
- กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเคมี

ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4

ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
- แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)
- แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือ โครงสร้าง (Structure)
ฯลฯ

วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633827 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน