0
คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์สาขาเคมี
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาเคมี และเคมีประยุกต์ (พฐ.2) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633827 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน