0
คู่มือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์
ประกอบด้วย เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- วิชาความสามารถทั่วไป
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636620 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน