0
คู่มือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาเคมี
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาเคมี โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทั่วไป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี
- กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
- แนวข้อสบอ ความรู้เกี่ยวกับเคมี
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ
- แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636613 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน