0
คู่มือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ประกอบด้วย แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ ความรู้คอมพิวเตอร์ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม และอาเซียน พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
วิชาความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคคำนวณ
- แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อนุกรม
- แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อุปมาอุปไมย
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย การอ่านบทความและความเข้าใจกับบทความ
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย การสรุปความและการตีความจากบทความ
- แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. - ชุดที่ 5.

เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633025 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน