0
คู่มือสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร ฯลฯ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะภาษาฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทดสอบความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร รวมทั้งการประเมิน แนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ และวิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
- สถานการณ์สำคัญ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- แนวทางบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
- ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย
- ภัยคุกคามและการโจมตี
- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633483 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 19 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน