0
คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิชา อาทิ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิชา อาทิ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 1 - ชุดที่ 11
- เก็งประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
- องค์การระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ องค์การระหว่างประเทศ
- การสร้างประชาคมอาเซียน การทุ่มตลาด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
- แนวข้อสอบ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635821 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน