0
คู่มือสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนยุธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566
- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน
- การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- การจัดทำรางานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
- การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กโทรนิกส์ (GFMIS)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632776 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1994
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน