0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ284.05 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฎิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- ระเบียบกรุงเทพมหานครมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
- การฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
- การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634275 (ปกอ่อน) 394 หน้า
ขนาด: 207 x 293 x 23 มม.
น้ำหนัก: 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน