0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งวิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น วิชาความรู้เกี่ยวกับแนวยโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ส.2560-2564 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประชาสัมพัน์
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634787 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน