0
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
- การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์การ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637146 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน