0
คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา พรบ. ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 และประวัติความเป็นมา มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประวัติความเป็นมา มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน เทคนิคการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบการบริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารทางการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
- การบริหารความเสี่ยง
- การตรวจสอบภายใน
- เทคนิคการตรวจสอบภายใน
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบการบริหาร
- การบริหารงบประมาณ
- การบริหารทางการเงิน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164630123 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน