0
คู่มือสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ บัญชีการเงิน ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1
- แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633865 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน