0
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง มาตรากำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง มาตรากำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การจัดและปรัปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
- การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
- การวางแผนกำลังคน
- การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
- การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง
- การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
- หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้ง
- การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
- การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏฺบัติการ
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634282 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 206 x 293 x 19 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน