0
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน การวางแผนกำลังคน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)
- การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร
- การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
- การวางแผนกำลังคน
- การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง
- การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง
- การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
- หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636873 (ปกอ่อน) 330 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน