0
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วยวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ เนื้อหาประกอบด้วย วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการทรวงการต่างประเทศ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162467707 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 206 x 291 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน